SAK aluekokouksen julkilausuma

Julkilausuma                                                                              julkaisuvapaa heti

SAK: Aluekokous 20.11.2018, JUVA

SAK:n Etelä-Savon aluekokous edustaa lähes 23 000 palkansaajaa Etelä-Savossa

SAK:n Etelä-Savon aluetoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Heikki Sopanen, joka on aiemmin toiminut mm. Pieksämäen paikallisjärjestön puheenjohtajana.

Aluetoimikunnan jäseniksi valittiin Mikkelistä: Keijo Härkönen, Sari Rautiainen, Petri Tiussa

Satu Päykkönen-Venäläinen ja Tapani Turkki.

Savonlinnasta: Markku Valjakka, Ilkka Kemppainen, Olli-Pekka Kristiansson, Pirkko Piispa, Kimmo Natunen ja Marjut Loikkanen

Pieksämäeltä: Jouni Kurikka ja Anne Poikolainen

Varajäseniksi: Mikkelistä: Petri Aaltola ja Ulla Leskinen Savonlinnasta: Seppo Reponen, Kari Laukkanen ja Esko Hakkaraisen Pieksämäeltä: Markku Ylönen


SAK:n aluekokous on huolissaan leikkaako koulutuksen säästöt liikaa koulutusta, saadaanko Etelä-Savossa riittävästi ammatillista koulutusta tulevaisuudessa?

Tämän päivän työelämän vaatimukset kasvavat vauhdilla. Etelä-Savossa ikärakenteesta johtuen, eläköityy runsaasti työntekijöitä. Uusia työntekijöitä tarvitaan, koulutuksen pitää pystyä vastaamaan työvoimatarpeeseen mahdollisimman monipuolisella koulutustarjonnalla.

Aluekokous lausui valmisteilla olevaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen.

Aluekokous vaati, että palvelutuotannon uudelleen järjestelyissä on huomioitava kaikkia henkilöstöryhmiä tasapuolisesti. Ruoka ja puhtauspalveluhenkilöstön työt on tehtävä ensisijaisesti julkisena palveluna tarvittaessa täydennettävä yksityisen tai kolmannen sektorin palveluilla.

Aluekokous toivoo jäsenistöltä viisaita äänestyspäätöksi kevään eduskuntavaaleissa.

Tarvitsemme jatkossa aloitteellisen ja yhteiskuntarauhaa ja turvallisuutta korostavan eduskunnan, joka ymmärtää kolmikannan ja sopimisen merkityksen yhteiskunnassa.