Keijo Härkönen on vuoden palkansaaja 2022

SAK:n Mikkelinseudun paikallisjärjestö on valinnut vuoden
2022 palkansaajaksi Ristiinalaisen Keijo Härkösen.
Keijo on ammatiltaan teollisuusputkiasentaja/koneistaja
ja on töissä Steamratorin Ristiinan tehtaalla sen tytäryhtiö
Steam-Works Oy:ssä ja on ollut sen pääluottamusmies v.2001
alusta alkaen.
Keijo on ollut aktiivinen toimija Teollisuusliiton Ristiinan
metallityöväen ammattiosastossa jo 40v. ajan, ollen mm.
2v. puheenjohtajana ja nyt sihteerinä yhteensä 15v.

Lisäksi hän toimi Metalliliiton aluetoimikunnassa useita vuosia.
Keijo on SAK:n Mikkelinseudun paikallisjärjestön hallituksen
pitkäaikainen jäsen kuten myös SAK:n Etelä-Savon aluetoimikunnan jäsen.
Keijo on Ristiinan työväenyhdistyksen (SDP) hallituksen jäsen. Hän oli myös ennen kuntaliitosta Ristiinassa viimeistä edellisellä valtuustokaudella perusturvalautakunnan jäsen ja viimeisellä teknisenlautakunnan vpj. ja vapaa-ajanlautakunnan jäsen.
Keijo on esimerkillisesti ja aktiivisesti osallistunut myös
kaikkiin paikallisjärjestön järjestämiin tapahtumiin ahkerana talkoolaisena.

Hän on omalla esimerkillään tehnyt pyyteetöntä työtä alueen palkansaajien puolesta!

Sak:n Mikkelin seudun paikallisjärjestö onnittelee Keijo Härköstä!

Palkinto luovutettiin Sak:n Savonlinnan paikallisjärjestön 100v. juhlassa 26.3.2022