Sak:n Etelä-Savon Vuodenpalkansaajat 2020

SAK:n Etelä-Savon aluekokouksessa palkittiin vuoden palkansaajat. Ilkka Kemppainen Savonlinnasta, Sari Rautiainen Mikkelistä ja Toni Kinnunen Pieksämäeltä. Onnea Vuoden Palkansaajille!

Etelä-Savon vuoden palkansaajat on valittu

SAK:n Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan paikallisjärjestöt valitsivat vuoden 2020 palkansaajat. Tunnustukset jaettiin Pieksämäen veturitorilla lauantaina 14.11.

Vuoden palkansaajavalinnan tavoitteena on kohottaa aktiivisten palkansaajien arvostusta yhteiskunnan rakentajina heidän omalla paikkakunnallaan. Valintakriteereinä ovat esimerkillisyys ja aktiivinen toimiminen palkansaajien hyväksi järjestöissä ja järjestöjen ulkopuolella.

Pieksämäen paikallisjärjestön valinta oli veturinkuljettaja Toni Kinnunen. Hän on paikallisen rautatiealan unionin paikallisosaston puheenjohtaja ja toimii SAK:n Pieksämäen paikallisjärjestön hallituksessa.

Toni Kinnunen on aktiivinen toimija nuoresta iästään huolimatta ja paikallisjärjestö on halunnut tällä kunnia maininnalla olla kannustamassa nuoria toimintaan mukaan. Toivomme tämän maininnan tuovan lisää nuorta porukkaa mukaan SAK:n paikalliseen toimintaa, paikallisjärjestön puheenjohtaja Heikki Sopanen kertoo.

Mikkelin seudun paikallisjärjestö valitsi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna toimivan Sari Rautiaisen.

Työtoverit kuvaavat Rautiaista aktiivisena ja ammattiliittonsa toimintaan sitoutuneena ihmisenä. Ay-liike on ollut hänelle kuin toinen koti ja perhe jo 13 vuoden ajan. Rautiainen on SAK:n Mikkelin seudun paikallisjärjestön hallituksessa sihteerinä ja taloudenhoitajana ja SAKn Etelä-Savon aluetoimikunnan varapuheenjohtajana. Hän on myös SAK:n edustajiston varajäsen ja ammattiliitonsa JHL:n hallituksen varajäsen.

Ahkerana koulutuksessa kävijänä Sari on tuonut paljon uutta useiden yhdistyksien toimintaan, Paikallisjärjestön puheenjohtaja Jari Hyyryläinen kertoo perusteluna.

Savonlinnan seudun paikallisjärjestön valinta oli Savonlinnan seudun JHL 567:n pääluottamusmies Ilkka Kemppainen. Häntä kuvaillaan luottavaksi, sosiaaliseksi ja huumorintajuiseksi ja kaikkien kanssa toimeentulevaksi persoonaksi. SAK:n alueryhmän hallituksen jäsen, yhdistyksen varapuheenjohtaja ja JHL Kaakkois-Suomen alueryhmän jäsen.

Ilkalle jäsenen etu on tärkeä ja aina ensisijainen. Hän on vuosien saatossa kouluttautunut ja kouluttautuu edelleen aktiivisesti, tullakseen vieläkin paremmaksi. Halu oppia ja kehittyä on vahva. likka omaa siis paljon ominaisuuksia, joita hyvä luottamusmies tarvitsee. likka on meidän Hyvä Jätkä!, perustelee Savonlinnan paikallisjärjestön puheenjohtaja Outi Kuikka.

Pieksämäki

Toni Kinnunen 0400950202

Pieksämäenpaikallisjärjestön pj. Heikki Sopanen 0440131339

Mikkeli

Sari Rautiainen 0407208571

Mikkelin paikallisjärjestön pj. Jari Hyyryläinen 040 756 3779,

Savonlinna

Ilkka Kemppainen 050 4123825

Savonlinnan paikallisjärjestön pj. Olli-Pekka Kristianson