Toimintasuunnitelma

SAK:n  Mikkelin Seudun Paikallisjärjestön toiminta suunnitelma 2017

 

Paikallisjärjestö kokoaa toimialueensa SAK:n jäsenliittojen jäsenyhdistykset, yhteistoimintaan palkansaajien hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon sekä ammattiyhdistysliikkeen toimintavalmiuksien edistämiseksi ja SAK: tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

 

·       toimii alueellaan SAK:n edustajana

-        järjestämällä paneelikeskusteluja

-        osallistutaan vuoden palkansaaja valintaan (mapsyt)

-        toimitaan aktiivisena tiedottaja ammattiosastojen ja SAK aluetoiminnan välillä.

 

 

·       hakeutuu aktiivisesti yhteistoimintaan jäsenyhdistysten kanssa ja toteuttaa yhteisiä tapahtumia ja hankkeita

        sekä osallistuu edunvalvontaan ja pyydettäessä tukee ammattiosastojen työtaistelutoimenpiteitä.

-      osallistutaan kutsusta ammattiosastojen kokouksiin ja tilaisuuksiiin.

-       paikallisjärjestön hallituksen kokoukset sekä edustajiston sääntömääräiset kokoukset 

-      Tuetaan ja osallistutaan Mikkelin Työttömät ry:n toimintaan käyttämällä tiloja ja tarjoilua hallituksen

        kokousten pitämiseen

 

 

·       vaikuttaa alueellaan yhteiskunnalliseen päätöksen tekoon, julkiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan

        toimintaan.

-       SAK aluetoimikunnan kautta sekä kannanotoilla mediassa.

-       osallistutaan työväen vapputapahtumaan yhdessä ammattiosastojen kanssa

 

·       edistää järjestäytymistä ja järjestöllisiä toimintavalmiuksia

-       Ystävänpäivätapahtumassa kannustetaan osallistumaan kunnallisvaaleihin asettumalla ehdokkaaksi ja

        lisäämällä työväestön äänestys intoa

-       kaikille avoin talvitapahtuma Tornimäellä

-       tuetaan TUL seuroja ja kehitetään esim, perheliikuntaa

-       tuetaan toisen asteen valmistuvia nuoria stipendillä

 

·       järjestää tiedotus-, koulutus-ja virkistystoimintaa

-        tuetaan työväen näyttämöpäiville osallistujia

-        Tornimäen talvitapahtuma

-        Visulahti tapahtuma

-        ammattiosastojen rantaonginta kilpailu

-        järjestetään koulutuksia toiveiden mukaan

-        järjestetään jääkiekkomatka KHL peliin keväällä

-        viestitään jäsenkirjeillä

-        tiedotetaan jäsenosastoille mm. “päin mäntyä-hanke”

-        Kotisivut

-        facebook