Toimintasuunnitelma 2021

Sak:n Mikkelin seudun paikallisjärjestön toimintasuunnitelma 2021


Paikallisjärjestö kokoaa toimialueensa SAK:n jäsenliittojen jäsenyhdistykset, yhteistoimintaan palkansaajien hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon sekä ammattiyhdistysliikkeen toimintavalmiuksien edistämiseksi ja SAK: tavoitteiden toteuttamiseksi.


·         toimii alueellaan SAK:n edustajana

-      järjestämällä paneelikeskusteluja

-      järjestetään vuoden palkansaaja tilaisuus Sak:n Etelä-Savon paikallisjärjestöjen kanssa

-      toimitaan aktiivisena tiedottaja ammattiosastojen ja SAK aluetoiminnan välillä.·         hakeutuu aktiivisesti yhteistoimintaan jäsenyhdistysten kanssa ja toteuttaa yhteisiä tapahtumia ja hankkeita sekä osallistuu edunvalvontaan ja pyydettäessä tukee ammattiosastojen työtaistelutoimenpiteitä.

-      osallistutaan kutsusta ammattiosastojen kokouksiin ja tilaisuuksiin.

-      paikallisjärjestön hallituksen kokoukset sekä edustajiston sääntömääräiset kokoukset 

-      Tuetaan ja osallistutaan Mikkelin Työttömät ry:n toimintaan mahdollisuuksien mukaan käyttämällä heidän tiloja ja tarjoilua hallituksen kokousten pitämiseen.·         vaikuttaa alueellaan yhteiskunnalliseen päätöksen tekoon, julkiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

-      SAK aluetoimikunnan kautta sekä kannanotoilla mediassa.

-      paikallisjärjestön jäsenet vaikuttavat osaltaan kunnallisessa päätöksen teossa

-      osallistutaan työväen vapputapahtumaan yhdessä ammattiosastojen kanssa


·         edistää järjestäytymistä ja järjestöllisiä toimintavalmiuksia

-      Tapahtumat Tornimäellä ja Visulahdessa

-      Kuntavaalit 18.4.2021

-      tuetaan TUL seuroja ja kehitetään esim. perheliikuntaa

-      tuetaan toisen asteen valmistuvia nuoria stipendillä


·         järjestää tiedotus-, koulutus-ja virkistystoimintaa

-      Mainostetaan Työväen näyttämöpäiviä jäsenille

-      Tornimäen talvitapahtuma ja Visulahden kesätapahtuma

-      Lisäämme näkyvyyttämme toritapahtumissa jakamalla esim. hernerokkaa kansalaisille

-      järjestetään koulutuksia jäsenyhdistysten toiveiden mukaan

-      viestitään jäsenkirjeillä  yhdistyksiä

-      Kotisivut: http://mikkeli.paikallisjarjesto.fi/

-      Facebook: https://www.facebook.com/SAK-Mikkelin-seudun-paikallisjärjestö-ry-1679511298990624/


Toimintasuunnitelma vuodelle 2021


Tammikuu

·         Hallituksen kokous

·         Työväen Näyttämöpäivät

Helmikuu

·         Hallituksen kokous

·         Talvitapahtuma Tornimäellä

·         Kuntavaalitapahtuma

Maaliskuu

·         Hallituksen kokous

·         Edustajiston kevätkokous

·         Kuntavaalitapahtuma

Huhtikuu

·         Hallituksen kokous

·         Kuntavaalit 18.4.2021

·         Vapputapahtuman valmistelu

Toukokuu

·         Hallituksen kokous

·         Vappu tapahtuma


Kesäkuu

·         Hallituksen kokous

Heinäkuu


Elokuu

·         Hallituksen kokous

·         Visulahden kesäpahtuma


Syyskuu

·         Hallituksen kokous

Lokakuu

·         Hallituksen kokous

·         Kunnon työn päivä

·         Vuoden palkansaajan valinta

Marraskuu

·         Hallituksen kokous

·         Edustajiston syyskokous

Joulukuu

·         Hallituksen kokous

·         Pikkujoulut