Toimintasuunnitelma 2020

Sak:n Mikkelin seudun paikallisjärjestön toimintasuunnitelma 2020


Paikallisjärjestö kokoaa toimialueensa SAK:n jäsenliittojen jäsenyhdistykset, yhteistoimintaan palkansaajien hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon sekä ammattiyhdistysliikkeen toimintavalmiuksien edistämiseksi ja SAK: tavoitteiden toteuttamiseksi.


·         toimii alueellaan SAK:n edustajana

-       järjestämällä paneelikeskusteluja

-       järjestetään vuoden palkansaaja tilaisuus Sak:n Etelä-Savon paikallisjärjestöjen kanssa

-       toimitaan aktiivisena tiedottaja ammattiosastojen ja SAK aluetoiminnan välillä.·         hakeutuu aktiivisesti yhteistoimintaan jäsenyhdistysten kanssa ja toteuttaa yhteisiä tapahtumia ja hankkeita sekä osallistuu edunvalvontaan ja pyydettäessä tukee ammattiosastojen työtaistelutoimenpiteitä.

-       osallistutaan kutsusta ammattiosastojen kokouksiin ja tilaisuuksiin.

-       paikallisjärjestön hallituksen kokoukset sekä edustajiston sääntömääräiset kokoukset 

-       Tuetaan ja osallistutaan Mikkelin Työttömät ry:n toimintaan käyttämällä heidän tiloja ja tarjoilua hallituksen kokousten pitämiseen·         vaikuttaa alueellaan yhteiskunnalliseen päätöksen tekoon, julkiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan.

-       SAK aluetoimikunnan kautta sekä kannanotoilla mediassa.

-       paikallisjärjestön jäsenet vaikuttavat osaltaan kunnallisessa päätöksen teossa

-       osallistutaan työväen vapputapahtumaan yhdessä ammattiosastojen kanssa


·         edistää järjestäytymistä ja järjestöllisiä toimintavalmiuksia

-       Talvitapahtuma Tornimäellä, samalla juhlistetaan yhdistyksen 90 v. juhlapäivää

-       Visulahden tapahtuma Elokuussa

-       tuetaan TUL seuroja ja kehitetään esim. perheliikuntaa

-       tuetaan toisen asteen valmistuvia nuoria stipendillä


·         järjestää tiedotus-, koulutus-ja virkistystoimintaa

-       Mainostetaan Työväen näyttämöpäiviä jäsenille

-       Tornimäen talvitapahtuma, juhlistetaan samalla paikallisjärjestön 90-vuotis juhlapäivää

-       Lisäämme näkyvyyttämme toritapahtumissa jakamalla esim. hernerokkaa kansalaisille

-       järjestetään koulutuksia jäsenyhdistysten toiveiden mukaan

-       viestitään jäsenkirjeillä yhdistyksiä

-       Kotisivut: http://mikkeli.paikallisjarjesto.fi/

-       Facebook: https://www.facebook.com/SAK-Mikkelin-seudun-paikallisjärjestö-ry-1679511298990624/


Toimintasuunnitelma vuodelle 2020


Tammikuu

·         Hallituksen kokous

·         Työväen Näyttämöpäivät

Helmikuu

·         Hallituksen kokous

·         Talvitapahtuma Tornimäellä

·         Yhdistyksen 90 v. juhlapäivän vietto

Maaliskuu

·         Hallituksen kokous

·         Edustajiston kevätkokous

Huhtikuu

·         Hallituksen kokous

·         Vapputapahtuman valmistelu

Toukokuu

·         Hallituksen kokous

·         Vappu tapahtuma


Kesäkuu

·         Hallituksen kokous

Heinäkuu


Elokuu

·         Hallituksen kokous

·         Visulahden tapahtuma

Syyskuu

·         Hallituksen kokous

Lokakuu

·         Hallituksen kokous

·         Kunnon työn päivä

·         Vuoden palkansaajan valinta

Marraskuu

·         Hallituksen kokous

·         Edustajiston syyskokous

Joulukuu

·         Hallituksen kokous

·         Pikkujoulut